Traversing The Road Less Traveled, Lux Veritas.
Home   Rui En   Fan Club   News   Dramas   Music   Variety   Join  
 

RBKD @ Twitter

Click for more tweets | Follow @RBKD | Tweet to @RBKD

 

05 March 2018 | 06:53 pm
SCTV General Movie: NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ

Những cuộc chiến ngầm trong giới showbiz…
… Được và mất, vinh hoa và thất bại. Trên tất cả, liệu tình người có còn tồn tại giữa chốn đầy thị phi và bon chen toan tính?

Bộ phim “NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ”, phát sóng lúc 20h hàng ngày trên Kênh SCTV Phim tổng hợp sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời.

The Dream Makers is now airing on Vietnam’s SCTV General Movie channel daily at 8pm.

Categorised in Facebook, SCTV, Social Media, The Dream Makers 志在四方, VN.